Nhận nhầm link SEO, đã xử lý 2 tháng nhưng ko được

R-SupportDanh mục đơn: SEONhận nhầm link SEO, đã xử lý 2 tháng nhưng ko được
Việt Anh hỏi 3 năm trước

Mình đang SEO cho key “vay tín chấp”
Link cần nhận: https://thebank.vn/vay-tin-chap.html
Link nhận nhầm: https://thebank.vn/blog/16052-top-8-ngan-hang-cho-vay-tin-chap-theo-luong-den-500-trieu-voi-lai-suat-thap.html
Hiện từ khóa bị đứng ở trang 2 ko có tiến triển và ko về đúng link (có lúc nó lên 2 link cạnh nhau luôn, có lúc lên link chính tuy nhiên mất ngay sau 1 thời gian). Giúp mình phương hướng xử lý trường hợp này với nhé. Thanks ae!

1 Answers
Doãn Kiên Nhân viên trả lời 3 năm trước

Hi a
Có thể Google đang nhận nhầm từ khóa với landing page, có một số cách chính để định hình từ khóa cho landing page.
1. Định hình từ bên trong, tức chính landing page đó
Landing page đó cần phải làm rõ từ khóa, mật độ từ khóa phải đủ nhiều, nhiều hơn hết và vượt trội mật độ của từ đó với page khác
Từ khóa nên xuất hiện nhiều ở những nội dung quan trọng như heading, cần được bôi đen bôi đậm (ở landing của a, em thấy thẻ heading còn đang rất lộn xộn)
2. Định hình bằng lực bên ngoài page đó, tức là backlink và internal link
Phải có nhiều hơn anchor text với từ khóa “vay tín chấp” về với landing page đó
A cũng thử chèn link với anchor text “vay tín chấp” từ page đang bị nhận sai về landing page xem sao
A có thể dùng quảng cáo Google, chạy từ khóa vay tín chấp với đối sánh chính xác về landing page mà a mong muốn
 
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress