Nếu mất 15%-20% số lượng refer domain thì thứ hạng có ảnh hưởng?

R-SupportDanh mục đơn: SEONếu mất 15%-20% số lượng refer domain thì thứ hạng có ảnh hưởng?
Võ Thị Kiều Oanh hỏi 3 năm trước

Website em với số lượng link như này, nếu tự dưng mất đồng loạt 15-20% referring domain thì ranking sẽ ảnh hưởng như thế nào ạ ? Link mới vẫn về hàng ngày (Link do em chuyên bắn GSA).

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Mất nhiều Referal domain thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thứ hàng từ khóa toàn site, nếu domian của bạn tốt. bạn nên có kế hoặc đi bù lại những domain đã bị mất để hạn chế bị ảnh hưởng.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress