Link đã index nhưng trong web mastertool và Ahref chưa ghi nhận?

R-SupportDanh mục đơn: SEOLink đã index nhưng trong web mastertool và Ahref chưa ghi nhận?
Nguyễn Hải Nam hỏi 3 năm trước

Các bác cho em hỏi link profile e tạo đã index rồi mà sao chưa thấy backlink trả về trên WMT với Ahrefs ạ?

1 Answers
Phùng Tưởng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Backlink trong wmt luôn về chậm mà. Dù trong database nó đã ghi nhận rồi đó

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress