Làm thế nào để hiển thị FAQ schema?

R-SupportDanh mục đơn: SEOLàm thế nào để hiển thị FAQ schema?
Phan Kieu hỏi 3 năm trước

FAQ khi tạo sau 2-3 ngày sẽ được hiển thị trên google. Nếu lâu hơn thì chắc google không nhận. Nhưng không biết bao lâu thì được thống kê trong GWT. Và nếu có hiện thị trong GWT thì tỉ lệ bị google xóa chắc sẽ thấp phải không các bro

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Số ngày không quan trọng. Quan trọng là Google phải index – lập chỉ mục lại sau khi các bạn gắn FAQ. Khi gắn FAQ schema. Nên để ý chính sách FAQ của Google chứ không sẽ bị xóa FAQ. Thống kê trong WMT hay không thì đều có thể bị xóa cả nếu vi phạm chính sách FAQ

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress