Không khai báo schema cho website thì có triển khai Brand mention được không?

R-SupportDanh mục đơn: SEOKhông khai báo schema cho website thì có triển khai Brand mention được không?
Trần Đức Hiếu hỏi 3 năm trước

Nếu Web không phải là WordPress, không tạo Schema thì có triển khai Brand Mension được không vậy mọi người? Tức là mình vẫn triển khai mọi bước của Brand Mension, ngoại trừ bước tạo Schema cho web?

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Schema là dữ liệu cấu trúc giúp khai báo cho Google hiểu nhanh hơn anh nhé, Nếu không có khai báo mình vẫn làm được nhưng Google cần có thời gian để học dữ liệu và hiểu

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress