Kênh tập trung đi signal tốt nhất?

R-SupportDanh mục đơn: SEOKênh tập trung đi signal tốt nhất?
Nguyen Thi Huong hỏi 3 năm trước

Thông thường đi signal anh đi ở kênh nào là nhiều nhất vậy? 🙁 Oải quá, từ khóa không nhúc nhích

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Bình thường anh đi ở facebook nhiều. Nhưng dạo này fb gắt và khoá khăn quá. Đang đi ở mấy kênh mới.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress