Hiển thị mô tả khác nhau trên kết quả tìm kiếm?

R-SupportDanh mục đơn: SEOHiển thị mô tả khác nhau trên kết quả tìm kiếm?
Nguyễn Hải Nam hỏi 3 năm trước

Các bác cho em hỏi: Tại sao trên cùng 1 trang kết quả tìm kiếm của GG lại có URL được hiển thị 3 dòng mô tả mà có URL lại chỉ được hiển thị 2 dòng ạ?

1 Answers
Hà Tuấn Khang Nhân viên trả lời 3 năm trước

Do số lượng ký tự viết tại mô tả, tối ưu ở 160 ký tự sẽ hiển thị được nhiều hơn, nhưng mô tả ngắn sẽ hiển thị it hơn

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress