Google có bỏ qua link trong bài viết?

R-SupportDanh mục đơn: SEOGoogle có bỏ qua link trong bài viết?
Vũ Chính hỏi 3 năm trước

Các bác cho e hỏi! Bài viết của e có 3 link về danh mục seo. – Menu – Breadcrum – Trong nội dung Liệu google có nhận link trong menu hay Breadcrum mà bỏ qua link trong bài viết k nhỉ! Cả link ở sidebar nữa ạ!

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Google hiểu hết nhé, ko vấn đề đâu, nó biết đâu là link điều hướng, đâu là link giới thiệu mà La Trọng Nhơn Anchortext trong Menu và Breackrum là dạng anchortext cố định. Vì thể bạn nên “đa dạng anchortext trong nội dung” để giúp Google hiểu rõ hơn về trang đích của bạn nhé !

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress