Đối thủ bơm traffic bẩn từ các site xxx

R-SupportDanh mục đơn: SEOĐối thủ bơm traffic bẩn từ các site xxx
Thành Nguyễn hỏi 3 năm trước

Anh Khang ơi cho em hỏi đối thủ bơm traffic bẩn từ các site xxx làm tăng tỷ lệ thoát, cách xử lý thế nào vậy anh, cảm ơn anh 

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Em xem nguồn traffic của mình đến từ đâu nhé. Nếu ip đến từ nước ngoài thì chặn lại.
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress