Điều hướng lực từ trang chủ

R-SupportDanh mục đơn: SEOĐiều hướng lực từ trang chủ
Nguyễn Thành Phú hỏi 3 năm trước

Hi anh cho e hỏi: Điều hướng lực từ trang chủ về danh mục / sản phẩm / page / post như thế nào tối ưu nhất? 

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Page nào cần SEO thì ưu tiên lực về page đó nhiều nhất nhé!
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress