Công thức kiểm tra index link?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCông thức kiểm tra index link?
Nguyễn Quang Châu hỏi 3 năm trước

Do là e tìm site:web nó ra 1 mớ link từ năm xưa. Mà mấy link này e đã xóa. Bjo tìm bằng cái gì để biết web index nhiêu link vậy ae?

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Kiểm tra đã index thì site:domain.com thôi nè

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress