Có nên tạo web 2.0 và lấy backlink từ đó?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCó nên tạo web 2.0 và lấy backlink từ đó?
Văn Công Nguyễn hỏi 3 năm trước

Các bác cho e hỏi:
Có nên viết blogspot hay blog.wordpress.com hoặc mấy trang blog tương tự để lấy backlink về hay k các bác?
Toàn DR=0 thì có nên làm k hay chỉ nên đi link diễn đàn?

1 Answers
Trần Minh Nhân Chính Nhân viên trả lời 3 năm trước

Quan trọng là ở chỗ site khi tạo ra được chăm sóc và nuôi ngon như thế nào đó.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress