Có nên lưu cache?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCó nên lưu cache?
Bảo Bảo hỏi 3 năm trước

Mọi người cho em hỏi có nên lưu cache cho website không ạ?

1 Answers
Hà Tuấn Khang Nhân viên trả lời 3 năm trước

Plugin lưu cache sẽ giúp tăng tốc độ tải trang lại đổi với những người dùng đã từng vào web, có lợi cho người dùng

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress