Có nên làm lại Entity không ?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCó nên làm lại Entity không ?
Hải Vũ hỏi 3 năm trước

Web em lúc mới làm có xây dựng social, map, schema,…nhưng chưa có kinh nghiệm nên ko hiệu quả. Giờ có nên làm lại toàn bộ social, author, schema,… Không ạ? Hay sửa lại các dữ liệu cũ để hiệu quả nhất ạ?. Mong phản hồi từ support, e cảm ơn!

1 Answers
Hà Tuấn Khang Nhân viên trả lời 3 năm trước

Để hiệu quả thì bạn cần xem xét tổng thể lại. Việc xây dựng social, map, schema… chỉ là 1 phần trong SEO. Phân tích lại chiến lược của mình và đối thủ mình còn thiếu gì để bổ sung. Những Social mình có chăm sóc thì sử dụng lại, lưu ý phải đồng nhất thương hiệu để Google xác nhận là 1 thực thể nhé.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress