Có nên chặn index thẻ tag?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCó nên chặn index thẻ tag?
Châu Quy Phúc hỏi 3 năm trước

– Trước đây mình có cho index thẻ tag nhưng sau này mình thấy rối quá nên chặn lại. => Theo anh em thì có nên index thẻ tag bình thường hay chặn lại hoặc không viết thẻ tag khi biên tập nội dung. Cám ơn!

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Tag phải chứa nhiều bài, kiểm soát tag chặt vào, nhìn nó giống như danh mục nhưng ko đặt link cứng ở menu nha

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress