Có cần trỏ link từ landingpage?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCó cần trỏ link từ landingpage?
Nguyễn Hữu Phước hỏi 3 năm trước

Cho em hỏi Landing Page chỉ trỏ tới link Landing page khác cần cân bằng lực, không trỏ tới các bài viết bình thường khác đúng ko? AnchorText khi cân bằng lực có cần phải từ khóa chính xác không?

1 Answers
Phạm Tiến Hưng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Ko cần trỏ tới nơi khác đâu em. ( ko cần chứ ko phải ko thể) bởi internal link là 1 yếu tố mình dùng nó để cân bằng priority. Nó còn nhiều yếu tố khác

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress