Có ai đã bị phạt spam signal chưa?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCó ai đã bị phạt spam signal chưa?
Phan Văn Quốc hỏi 3 năm trước

Tuần rồi có bác nào dính kiểu singal quá liều hay spam không? Tại Site em trước có singal 1 mảng lâu nay không làm gì thì nay thấy mãng ấy bay mất top hết 🙁 . bay not 100 luôn.

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Kiểm tra nhiều góc độ xem e. Khó phạt kiểu này lắm đó

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress