Cho mình hỏi về update mới nhất của google?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCho mình hỏi về update mới nhất của google?
Nguyễn Thị Thanh hỏi 3 năm trước

gần đây gg có update cái này rel nofolow, với sponsor, ugc. Các bạn có thể giải thích cho rõ hơn về thay đổi này k. Như mình đang hiểu những link mà liên kết đến trang bán hàng như amazon, ebay sẽ phải đổi thuộc tính từ rel=nofollow sang sponsor. Nếu như thế thì mình có cách nào để thay tự động toàn bộ thuộc tính nofollow sang sponsor của  link tiếp thị sản phẩm đó k
 

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Google update thuộc tính link (nofolow, với sponsor, ugc) để rõ ràng hơn liên kết nào là tự nhiên liên kết nào được tài trợ, và tính điểm với giá trị liên kết nofollow. Để thay đổi toàn bộ thuộc tính nofollow sang sponsor của link tiếp thị sản phẩm thì nhờ code thay đổi với số lượng sản phẩm nhiều
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress