Chia tỉ lệ refer backlink cho các trang trong website?

R-SupportDanh mục đơn: SEOChia tỉ lệ refer backlink cho các trang trong website?
Phan Kieu hỏi 3 năm trước

Các bro cho em hỏi 1 chút chuyên về Backlink Nếu xem tỉ lệ refer backlink về toàn trang là 100% thì bao nhiêu % – Về trang chủ – Về cate – Về landing page SEO 1 trang lớn

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

SEO trang nào thì ưu tiên về trang đó nhiều hơn. Nếu tính độ cân bằng trong tự nhiên thì thường trang chủ và con là 60:40 hoặc 80:20

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress