Chỉ số seo top 3 rtool?

R-SupportDanh mục đơn: SEOChỉ số seo top 3 rtool?
Leo Vương hỏi 3 năm trước

Mọi người ơi, cho mình hỏi về cái sale Top 3 với. Nghĩa là khi mình SEO từ khóa đó lên top 3 thì mình sẽ có khả năng bán được số sản phẩm như hình ah? Cái này dựa vào thị trường hả mọi người?

1 Answers
Phạm Tiến Hưng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Đúng rồi. Là dự đoán dựa trên thuật toán. Dùng để tham khảo khá là ok luôn

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress