Cấu trúc silo

R-SupportDanh mục đơn: SEOCấu trúc silo
Thọ Sứt hỏi 3 năm trước
  1. Silo con thì link về Silo cha rồi. Vậy Silo cha có được phép đi link về silo con không? 
  2. Dùng Custom Permalinks tạo cấu trúc silo được chứ. Hay cứ phải Simple Silo như GTVseo nói
1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Câu 1: Được nhé bạn
Câu 2: Bạn dùng công cụ nào cũng được Quan trọng phải hiểu được cấu trúc silo là gì? Cấu trúc của nó như thế nào? Ứng dụng cho từng website ra sao.
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress