Cấu trúc link bài viết

R-SupportDanh mục đơn: SEOCấu trúc link bài viết
Nguyen dinh vu hỏi 3 năm trước

Chào anh. 
Em muốn hỏi là e muốn seo 1 bài viết thì nên để cấu trúc là http:tenweb/menu/baiviet hay nên để cấu trúc http:tenweb/baiviet ạ

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Tùy mục đích nhiều website nhiều chủ đề tương tự thì nên để cái 1
Nếu danh mục ít và chủ đề hầu như k na ná nhau thì để cái 2
Thường trường hợp 1 áp dụng cho các website dạng thương mại điện tử lớn với nhiều sản phẩm danh mục đặc biệt khác nhau ( thường cái này người dùng khó nhớ )
Trường hợp 2 sử dụng cho website nhỏ ít chủ đề tương tự ( cái này giúp người dùng dễ nhớ ) nhưng nếu áp dụng vào trang quá to dễ bị tình trạng ăn thịt từ khóa và nuốt url lẫn nhau vì gần giống tương tự nhau
 
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress