Cách xử lý bài viết rác trên website?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCách xử lý bài viết rác trên website?
Phạm Văn Định hỏi 3 năm trước

Các bài viết rác trên web, bài không có truy cập, nên sửa nó hay là nên viết lại bài mới rồi đưa bài cũ 301 về bài mới. Cảm ơn!

1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Cả 2 đều ok hết nhé

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress