Cách tránh nhầm lẫn khi xây Concept?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCách tránh nhầm lẫn khi xây Concept?
Tuấn Linh Lê hỏi 3 năm trước

Cách để tránh nhầm lẫn khi xây Concept để không bị nhầm với xây Brand hoặc search query suggested là như thế nào anh vì 3 bọn này dễ nhầm là 1 Ví dụ: 1 công ty dịch vụ tên ABC seo key “dịch vụ bảo vệ” Concept: dịch vụ bảo vệ ABC Brand: dịch vụ bảo vệ ABC Search Query Suggested: dịch vụ bảo vệ ABC ???

1 Answers
Phùng Tưởng Nhân viên trả lời 3 năm trước

dịch vụ bảo vệ ABC -> cái này là bình thường phải build rồi. Concept ở đây ví dụ là, “chuẩn bảo vệ IPS” chẳng hạn. “Nguyên tắc bảo vệ XYZ chẳng hạn” . Còn dịch vụ bảo vệ ABC thường là keyword + brands. Đừng để brands nó như là 1 concept tổng to nhất. Và mặc nhiên có.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress