Cách seo theo concept building?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCách seo theo concept building?
Anh Truong hỏi 3 năm trước

Mình chưa rõ lắm về cái này. Vd: như mình viết bài có title thế này: [từ khoá abc] – [concept xyz].
1. Chắc chắn sẽ lên top 1 khi search cả cụm [abc]-[xyz] vì chỉ có mình mình có bài đó.
2. Vấn đề là làm sao để lên top riêng rẽ [abc] thôi vì đó mới là từ cần seo. Khi đó mình cần đi signal cái gì? Đi [abc xyz], hay là thương hiệu, hay là [xyz]?

1 Answers
Doãn Kiên Nhân viên trả lời 3 năm trước

Khi mình làm concept building. Mục đích của mình không phải là top key trước cái concept. Mục đích của mình là google đánh giá tổng thể content website mình đóng góp value, và 1 phần trên bài concept đó. Chứ mình chỉ tạo concept ko có nghĩa là mình sẽ top luôn key chính. Key chính mình vẫn phải build signal bên ngoài về. Để làm mạnh site mình lên.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress