Cách khắc phục website bị dính mã độc?

R-SupportDanh mục đơn: WEBCách khắc phục website bị dính mã độc?
Nguyễn Quang Châu hỏi 3 năm trước

Hi ae, web mình vừa rồi bị hack, vừa đi học về bị luôn,  bên 123host nói là web bị mã độc. Ae có biết cách cứu ko ?

1 Answers
Phạm Tiến Hưng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Tốt nhất là lấy theme khác. Hạn chế dùng plugin hay theme share. Tụi nó hốt anh em hết.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress