Cách đo lực của các link trong website?

R-SupportDanh mục đơn: WEBCách đo lực của các link trong website?
Nguyễn Đức Huy hỏi 3 năm trước
  1. Cho mình hỏi cách đo lực của các link trong website?
  2. làm thế nào để cân bằng lực trong website điều hướng được tốt hơn nhỉ?
1 Answers
Nguyễn Cảnh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Để đo lực thì phải dùng phòng thí nghiệm để đo rất khó khăn.
Bạn có thể dùng Ahrefs để check độ uy tín, sức mạnh của link thông qua chỉ số DR, UR.
 

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress