Cách định danh author?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCách định danh author?
Phan Văn Bình hỏi 3 năm trước

Cho em hỏi định danh Author vs Web thì mình tạo nhiều mạng Social vệ tinh. Như FB thì mình tạo được profile định danh Author còn fanpage định danh Website. Còn những mạng Social khác thì mình phải tạo 2 tài khoản Social để định danh ạ(twiter, link…)

1 Answers
Trần Minh Nhân Chính Nhân viên trả lời 3 năm trước

Để định danh thường mình làm ít nhất 2 cái. 1 là brands cho web, 2 là author hoặc CEO.

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress