Cách build singal trên social cho brand và author?

R-SupportDanh mục đơn: SEOCách build singal trên social cho brand và author?
Nguyen Xuan Truong hỏi 3 năm trước

M khóa K19 nhưng thực giờ mới bắt tay vào làm. em có 1 thắc mắc là: Khi build Social Brand, và Author Brand, mình đều phải build ở site scoop.it a?. như vậy trên 1 social mình build 2 nick luôn a? và nếu build 2 lần thì thông tin về email các thứ có trùng nhau ko a hay khác a?

1 Answers
Trần Minh Nhân Chính Nhân viên trả lời 3 năm trước

Anh có thể build Social khác, không nhất thiết là giống nhau

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress