Build signal trên Facebook!

R-SupportDanh mục đơn: SEOBuild signal trên Facebook!
Nguyễn Hữu Phước hỏi 3 năm trước

Cho e hỏi build signal trên facebook, có thể dùng các page ảo để seeding, like comment với nhau dc ko? Như mấy bên VN bán hàng hay dùng kiểu này để comment.

1 Answers
Trần Minh Nhân Chính Nhân viên trả lời 3 năm trước

Dùng các fanpage khác seeding tốt nha bạn. Nên mở pulich hết tring fanpage để Google thu thập dữ liệu

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress