Buff signal quá nhiều có bị phạt?

R-SupportDanh mục đơn: SEOBuff signal quá nhiều có bị phạt?
Jason Nguyen hỏi 3 năm trước

Cho anh hỏi là nếu buff signals dạng hình chiếu về nhiều quá có lo bị phạt không? Tầm vài chục nghìn / ngày!

1 Answers
La Trọng Nhơn Nhân viên trả lời 3 năm trước

Đẩy quá đột biến phải cẩn thận. Tránh dính spam là một. Và nên gia tăng các yếu tố khác để tạo trend

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress