Blacklinks từ các IP giống nhau có vấn đề gì không?

R-SupportDanh mục đơn: SEOBlacklinks từ các IP giống nhau có vấn đề gì không?
Nguyễn Toàn hỏi 3 năm trước

Chào Team,
Mình có 100 websites nhưng chỉ có 10 hosts và VPS, trung bình sẽ có 10 trang trùng IP, vậy mình có dùng được backlinks từ tất cả 100 trang này không? Hay có cách gì khác để control không, ngoại trừ mua thêm IP và đổi info?

1 Answers
Phùng Tưởng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Việc dùng 100 trang hay không thì còn tùy vào quan điểm của bạn về việc trùng IP. Mình có gặp một vài người anh đang dùng hàng trăm con như này mấy năm vẫn ổn. Tuy nhiên để tránh trường hợp xấu, bạn chỉ nên sử dụng từ 3-5 site trên cùng IP thôi. Tránh footprint tốt nhất có thể, ví dụ: máy đăng nhập, ip đăng nhập, thông tin tên miền…

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress