Bắn link tầng 3 về tầng 2 có cần đổi IP?

R-SupportDanh mục đơn: SEOBắn link tầng 3 về tầng 2 có cần đổi IP?
Phúng Vương hỏi 3 năm trước

Cho em hỏi bắn link từ tầng 3 vào tầng 2 thì cần đổi IP ko, nếu google phạt tầng 2 thì có ảnh hưởng moneysite không?

1 Answers
Phạm Tiến Hưng Nhân viên trả lời 3 năm trước

Ko cần em Tầng 3 là tầng xa rồi Nên ko cần quan tâm

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress