Bài viết quá nhiều anchor text redirect sang bài mới liệu có tốt?

R-SupportDanh mục đơn: SEOBài viết quá nhiều anchor text redirect sang bài mới liệu có tốt?
Phạm Tấn Thanh hỏi 3 năm trước

Một bài viết trong web mình có anchor text rất nhiều, có một từ khóa chiếm 59%, tất nhiên nó bị google cho ra rìa :3 Giờ mình viết một bài mới(link khác nhau), redirect bài cũ đó qua, đi link mới thì có bị ảnh hưởng gì không? hay là xóa bài cũ luôn?

1 Answers
Nguyễn Duy Anh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Nên lọc lại những backlink có chứa anchotext từ khóa, đặc biệt là những link dofollow disavow kém chất lượng, đồng thời lên những trang gắn backlink gơ hết những link cũ đã đi. viết bài mới ridirect chưa chắc Google đã nhã ra khi đã bị phạt

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress