Cài Đặt Google Shopping

LƯỢT XEM: 211

Google Shoping là gì?

Google shoping là một dịch vụ của Google được xây dựng miễn phí nhằm hỗ trợ khách hàng khi tìm kiếm và đưa ra cũng như so sánh các sản phẩm tốt nhất cho người dùng. Với google shoping chúng ta dễ dàng đưa sản phẩm với thông tin trực quan tới khách hàng hơn. Điểm nhấn của Google shoping là định dạng hình ảnh rất nổi bật, hấp dẫn người dùng với thông tin sản phẩm rõ ràng.

Google Shopping trên Desktop

google shoping trên desktop

Google Shopping trên Mobile

google shoping trên điện thoại

chiến dịch mua sắm google shoping

Tạo tài khoản Merchant Center

 1. Tạo tài khoản Merchant Center của bạn: htps://merchants.google.com
 2. Xác minh và xác nhận URL trang web của bạn
 3. Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 4. Đăng ký và tải nguồn cấp dữ liệu của bạn
 5. Liên kết Merchant Center và Tài khoản AdWords
 6. Cấu hình cài đặt tài khoản

Google shopping
dang ki google shopping
dang ki va tai nguon cap
dang ki va tai nguon du lieu
nguoi dung thay du lieu
nguon du lieu dong gian qua google spreadsheet
Thực hành tốt nhất cho nguồn cấp dữ liệu của bạn
Bắt đầu đơn giản :

 • Tạo nguồn cấp dữ liệu đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng bảng tính dữ liệu sản phẩm
 • Bắt đầu với những gì bạn biết và cải thiện giải pháp hoàn chỉnh, lâu dài theo thời gian

Bắt đầu nhỏ:

 • Đừng bắt đầu bằng cách cho hết toàn bộ hàng tồn kho của bạn vào Merchant Center, xác định 20-50 sản phẩm bán chạy
 • Khi bạn cảm thấy quen với nguồn cấp dữ liệu, thêm nhiều hàng tồn kho của bạn

Bắt đầu dễ dàng:

 • Merchant Center cung cấp quy trình làm việc tạo ra Chiến dịch mua sắm đầu tiên dễ dàng
 • Thực hiện theo các bước hướng dẫn để tạo chiến dịch mới

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress