Back Up Buddy

1 Giới thiệu BackupBuddy

BackupBuddy v8.3.1.1 – WordPress Backup Plugin (Cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 10 năm 2018) là plugin bảo mật WordPress cao cấp tốt nhất, đặc biệt là xây dựng để hoàn toàn bảo mật & bảo vệ toàn bộ trang web WordPress của bạn. Bây giờ, hãy mang Guesswork ra khỏi việc bảo vệ trang web WordPress của bạn. iTheme đã xây dựng iTheme Security v8.3.1.1 để giúp đặc biệt loại bỏ phỏng đoán ra khỏi bảo mật. Bạn không cần phải là một chuyên gia bảo mật để sử dụng plugin bảo mật, vì vậy i-Themes Security Professional giúp dễ dàng bảo mật và bảo vệ trang web WordPress của bạn. Vì bạn biết rằng bảo mật nằm trong tay bạn nên bạn không thể thỏa hiệp với nó, vì vậy nếu bạn thực sự muốn làm cho toàn bộ trang web của mình được bảo vệ và bảo mật hơn thì đây là giải pháp tốt nhất và hoàn hảo cho các trang web hoàn chỉnh của bạn và bằng cách sử dụng plugin bảo mật này, bạn có thể dễ dàng giữ toàn bộ blog của bạn khỏi tất cả những kẻ tấn công và tin tặc.

2 Link Download

Tải BackupBuddy v8.3.1.1 miễn phí tại đây.
Mật khẩu: seoconghuong

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress