Article Builder công cụ tạo content thế hệ tân tiến

LƯỢT XEM: 342

1 Giới thiệu

 Cũng là một trình builder content đặc biệt hữu ích cho người dùng. Mỗi bài viết được xây dựng bằng cách dệt các đoạn mã với nhau để xây dựng một bài viết dựa trên danh mục và lựa chọn phụ đề của bạn. Vì nó có hàng chục nghìn đoạn trích được phân loại trong cơ sở dữ liệu, mỗi khi bạn tạo một bài viết, nó khác nhau!

 

2 Tính năng

  • Điều Builder bao gồm một loạt các chủ đề. Nó cũng cẩn thận cung cấp nhiều nội dung đa dạng cho từng chủ đề và  điều này thật tuyệt vời khi sử dụng tính năng chủ đề phụ được hiển thị trong video giới thiệu ở trên.
  • Tất cả các chủ đề bao gồm nội dung Super Spun (100% người được chỉnh sửa, chất lượng hàng đầu)
  • Điều Builder cũng là công cụ tự động viết blog thế hệ tân tiến
  • BSoftware Developers: có API

Link tải về

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress