Chặn Bot Ahrefs.com

LƯỢT XEM: 3489
thuat-toan-sap-xep-ket-qua-tren-google
Để không cho bot ahrefs không scan website, chúng ta có thể chặn bằng robots.txt và .htaccess. Trong file robots.txt
User-agent: Rogerbot
User-agent: Exabot
User-agent: MJ12bot
User-agent: Dotbot
User-agent: Gigabot
User-agent: AhrefsBot
User-agent: BlackWidow
User-agent: ChinaClaw
User-agent: Custo
User-agent: DISCo
User-agent: Download\ Demon
User-agent: eCatch
User-agent: EirGrabber
User-agent: EmailSiphon
User-agent: EmailWolf
User-agent: Express\ WebPictures
User-agent: ExtractorPro
User-agent: EyeNetIE
User-agent: FlashGet
User-agent: GetRight
User-agent: GetWeb!
User-agent: Go!Zilla
User-agent: Go-Ahead-Got-It
User-agent: GrabNet
User-agent: Grafula
User-agent: HMView
User-agent: HTTrack
User-agent: Image\ Stripper
User-agent: Image\ Sucker
User-agent: Indy\ Library
User-agent: InterGET
User-agent: Internet\ Ninja
User-agent: JetCar
User-agent: JOC\ Web\ Spider
User-agent: larbin
User-agent: LeechFTP
User-agent: Mass\ Downloader
User-agent: MIDown\ tool
User-agent: Mister\ PiX
User-agent: Navroad
User-agent: NearSite
User-agent: NetAnts
User-agent: NetSpider
User-agent: Net\ Vampire
User-agent: NetZIP
User-agent: Octopus
User-agent: Offline\ Explorer
User-agent: Offline\ Navigator
User-agent: PageGrabber
User-agent: Papa\ Foto
User-agent: pavuk
User-agent: pcBrowser
User-agent: RealDownload
User-agent: ReGet
User-agent: SiteSnagger
User-agent: SmartDownload
User-agent: SuperBot
User-agent: SuperHTTP
User-agent: Surfbot
User-agent: tAkeOut
User-agent: Teleport\ Pro
User-agent: VoidEYE
User-agent: Web\ Image\ Collector
User-agent: Web\ Sucker
User-agent: WebAuto
User-agent: WebCopier
User-agent: WebFetch
User-agent: WebGo\ IS
User-agent: WebLeacher
User-agent: WebReaper
User-agent: WebSauger
User-agent: Website\ eXtractor
User-agent: Website\ Quester
User-agent: WebStripper
User-agent: WebWhacker
User-agent: WebZIP
User-agent: Wget
User-agent: Widow
User-agent: WWWOFFLE
User-agent: Xaldon\ WebSpider
User-agent: Zeus
Disallow: /
Chặn Bằng Htaccess
SetEnvIfNoCase User-Agent .*rogerbot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*exabot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*mj12bot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*dotbot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*gigabot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*ahrefsbot.* bad_bot
SetEnvIfNoCase User-Agent .*sitebot.* bad_bot
<Limit GET POST HEAD>
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=bad_bot
</Limit>

 

Thử ngay và luôn nhé!

1 Phản hồi

Bình Luận

R - SEO ToolsSEO & Marketing ToolThemes WordPressPlugins WordPress