Bạn nào đã từng học SEO CỘNG HƯỞNG chắc chắn đã nhận thấy đựoc sự hiệu quả của chiến lược này. Như cái tên của nó chiến lược  cộng hưởng là chiến lược mượn lực của các từ khóa để đẩy các từ khóa khác. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tốn ít nhân lực về việc xây dựng hệ thống cũng như nội dung nhất. Bạn chỉ cần hình dung như thế này. Khi bạn làm  bạn muốn có 1000 từ khóa liên quan đến lĩnh vực của các bạn. Để đạt được 1000 từ khóa có vị trí top 1 gần như bạn phải bỏ công sức ra viết 1000 bài viết target vào những từ khóa của bạn muốn. Bạn phải  1 từ tốn bao nhiêu nhân sực tiền của. Thì khi SEO 1000 từ khóa số nhân lực, sức lực, tiền của bạn phải bỏ ra cũng gần tương đương 1000 lần. Nhưng điều này không xảy ra trong  cộng hưởn